VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej e-booků, on-line kurzů, on-line webinářů a knih, seminářů, přednášek a vzdělávacích akcí

Martin Palička

IČ:                         47831162

Sídlo:                     Bolotova 1771/5, 700 30  Ostrava Zábřeh

E-mail:                   info (zavináč) martinpalicka.cz

Telefon:                 neuveden

Jsem zapsán v živnostenském rejstříku vedenému u Magistrátu města Ostravy.

Nejsem plátce DPH

Před tím, než se rozhodnete zakoupit si mnou nabízený libovolný produkt nebo službu, je mou zákonnou povinností informovat Vás o mé společnosti a pravidlech mého obchodování s Vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

Milí návštěvníci webových stránek www.martinpalicka.cz,

právě jste se ocitli na stránce se všeobecnými obchodními podmínkami pro prodej mých e-booků (elektronických knih), on-line kurzů, on-line webinářů a knih, seminářů, přednášek a vzdělávacích akcí a pobytů. Na webových stránkách www.martinpalicka.cz (dále jen „web“ nebo „webové rozhraní“) jste si nejspíš už přečetli podrobnosti o vámi vybraném produktu nebo vzdělávací akci. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko „souhlasím s obchodními podmínkami“. Pokud si VOP přečtete, bude váš souhlas opravdu souhlasem.

KDY SE VOP POUŽIJÍ A JAKÝ MAJÍ VZTAH K UZAVŘENÉ SMLOUVĚ?

VOP se použijí pro prodej e-booků, on-line kurzů, on-line webinářů i knih, seminářů, přednášek a vzdělávacích akcí (obojí dohromady bude v dalším textu zkráceně označováno jen jako „produkty“) a objednávku workshopů, seminářů, vzdělávacích pobytů (dále jen „vzdělávací akce“) přes webové rozhraní. VOP současně stanoví i bližší podmínky pro realizaci vzdělávacích akcí.

Samotný nákup produktů a objednávání vzdělávacích akcí a proces uzavření smlouvy je popsaný níže. VOP jsou dokumentem, který tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi námi. Pokud by ve Smlouvě byla ujednání, která se liší od textu VOP, mají ujednání ve Smlouvě přednost.

Nákup produktů probíhá na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako Prodávajícím a vámi jako Kupujícím. Poskytování vzdělávacích akcí probíhá na základě Smlouvy o poskytování služeb uzavřené mezi mnou jako Poskytovatelem a vámi jako Klientem (jako příjemcem služby). Pokud je ve VOP užíván pouze pojem „Smlouva“, rozumí se tím jak Kupní smlouva, tak Smlouva o poskytování služeb. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na webovém rozhraní) a jejím přijetím z mé strany a těmito VOP.

Odstoupení od smlouvy

Formulář k odstoupení od smlouvy (viz VOP čl. VII, odst. 8) naleznete ZDE.

Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 21.10.2019